Waarom Ben Jij Verlegen? 5 Oorzaken Van Verlegenheid

Iedereen is weleens verlegen. De één wat vaker dan de ander. Ook mensen die ontzettend veel zelfvertrouwen hebben, kunnen toch nog wel eens verlegen zijn.

Ik kan begrijpen dat je het liefst helemaal nooit verlegen wilt zijn. Helaas is dat erg lastig, maar niet onmogelijk.

In dit artikel zal ik je niet zozeer tips geven om van je verlegenheid af te komen, maar wil ik je vertellen waar jouw verlegenheid mogelijk vandaan komt. Als je dit eenmaal weet, kan je gerichter aan de slag om je verlegenheid te overwinnen, door de oorzaak hiervan aan te pakken.

Wat is verlegenheid?

Als je verlegen bent, zal je spanningen en angst ervaren in het gezelschap van anderen. Deze spanningen zullen zich vertalen naar een aantal lichamelijke uitingen, zoals blozen, transpireren, hartkloppingen en benauwdheid.

Wat je ook ziet bij verlegen mensen, is dat zij soms nogal klunzig kunnen zijn en zich vaak terugtrekken uit sociale omgevingen. Dit alles heeft vaak te maken met weinig zelfvertrouwen en onzekerheid.

Verlegenheid uit zich dus in lichamelijke spanning, gespannen gedrag en onzekerheid. Dit zorgt ervoor dat verlegen mensen zich belemmert voelen om te zeggen en te doen wat ze eigenlijk zouden willen.

Hoe vaak komt verlegenheid voor?

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de bevolking wel eens verlegen is of verlegen is geweest.

Van de deelnemers noemde 40% zichzelf verlegen. Daarvan is 4% in alle situaties verlegen. De rest is alleen in bepaalde situaties verlegen. De helft van alle verlegen mensen ervaart verlegenheid als een grote belemmering.

Oorzaak van verlegenheid

Verlegenheid kan verschillende oorzaken hebben. Ook al zijn deze oorzaken nog steeds moeilijk te bewijzen, je mag aannemen dat de oorzaken die ik in dit artikel noem, absoluut invloed zullen hebben op je verlegenheid.

1. Aangeleerde angst

Een veel voor de hand liggende oorzaak van verlegenheid is een aangeleerde angst. Negatieve ervaringen uit sociale situaties uit het verleden, zouden spanningen en angst kunnen oproepen als soortgelijke situaties weer plaatsvinden in het heden.

Deze situaties worden dan geassocieerd met een gevoel die je had uit dezelfde soort situatie in het verleden. Vervolgens probeer je je te beschermen in deze situatie en uit zich dat in verlegenheid.

Verlegenheid kan op deze manier een substituut worden voor onderliggende gevoelens, zoals boosheid. Zo kan het voorkomen dat een verlegen persoon niet weet om te gaan met een gevoel van boosheid en hierdoor in verwarring raakt. Vervolgens zal deze persoon zich verlegen gaan gedragen. Het niet uiten van boosheid of andere negatieve gevoelens, wordt vaak positief beloond door de sociale omgeving, omdat verlegen gedrag vaak wordt gezien als onschuldig en deugdzaam. Zo leer je jezelf dus beschermen tegen vervelende gevoelens.

2. Symptoom van onderliggende problemen

Deze oorzaak stelt dat verlegenheid een symptoom is van tegenstellingen in de persoonlijkheid.

Ieder mens heeft zowel kinderlijke driften en neigingen in zich. Ook heeft ieder mens in de loop der jaren een geweten opgebouwd, grotendeels gevormd door normen en waarden uit de maatschappij. Goed aangepast gedrag vloeit voort uit een juiste balans tussen de kinderlijke driften en het geweten. Als deze balans verstoord wordt, kan dit zich uiten in verlegenheid.

3. Tekort aan vaardigheden

Verlegenheid kan ook ontstaan door een tekort een sociale vaardigheden.

Bepaalde sociale vaardigen of omgangsvormen zijn dan nooit aangeleerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat ouders deze vaardigheden ook mistten. Hierdoor weet je niet goed hoe je passend moet reageren in sommige situaties. Een verlegen reactie is dan het gevolg.

Ook kan je deze vaardigheden missen omdat je uit een ander milieu of andere cultuur komt. Je hebt ze dan wellicht wel aangeleerd, maar gebruikt ze op een andere manier.

4. Erfelijkheid / omgeving

Veel onderzoekers zijn het erover eens dat de oorzaak van verlegenheid voor een deel erfelijk is, maar ook voor een deel ontstaat onder invloed van levenservaringen die je hebt opgedaan in je omgeving. Over de precieze mate van erfelijkheid verschillen echter de meningen.

Als je ouders bijvoorbeeld verlegen zijn, is de kans groot dat jij dat ook bent. Niet zozeer omdat het dan in je genen zou kunnen zitten, maar omdat je vaak onopgemerkt het gedrag van je ouders en/of omgeving overneemt.

5. Gevolg van onjuiste gedachten

Verlegenheid zou ook kunnen voortkomen uit de manier waarop mensen over bepaalde situaties denken. Angstige en neerslachtige gedachten zijn volgens deze theorie veelal het gevolg van een onlogische denkwijze.

Verlegen gedrag zou dan het gevolg zijn van irreële negatieve verwachtingen en veronderstellingen.

Share: