Ondanks dat de inhoud met grote zorg is geschreven, kan EchtZelfvertrouwen.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze inhoud. EchtZelfvertrouwen.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op deze website.

De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend en educatief karakter. EchtZelfvertrouwen.nl geeft praktische adviezen om je welzijn en welbevinden te verbeteren. Deze informatie is informatief en onafhankelijk. Het overgrote deel van de informatie wordt door wetenschappers gedragen of verworven uit betrouwbare bronnen. Echter het menselijk lichaam en geest is zeer complex en EchtZelfvertrouwen.nl kan niet ieder individu adviseren. EchtZelfvertrouwen.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het zonder doktersadvies wijzigen, weigeren of aanpassen van methodes om meer zelfvertrouwen te krijgen. Voordat een advies wordt opgevolgd en toegepast is het raadzaam om contact op te nemen met een arts, deskundige of specialist.

Heb je na het lezen van de disclaimer vragen hierover? Neem dan contact met mij op via het contactformulier.