Assertief zijn

Wil Jij Assertief Zijn? Leer Hoe Je Voor Jezelf Kan Opkomen

Vind jij niets zeggen vaak makkelijker dan voor jezelf op komen? Als dat zo is, dan zal je vaak iemand anders eerder voorop stellen dan jezelf en gaan dingen niet zoals je eigenlijk zou willen.

Assertief zijn op het moment zelf is niet altijd makkelijk, maar het maakt je leven op ten duur wel beter. Mensen zullen sneller rekening met je houden en je kan bepaalde situaties beter naar jouw hand zetten.

Wil jij ook meer voor jezelf opkomen? Assertief zijn kan je gelukkig aanleren en daarom zal ik je in dit artikel op weg helpen.

Wat betekent assertief zijn?

Assertiviteit is een verzamelbegrip dat gebruikt wordt in de sociale psychologie. Het betreft de omgang met andere mensen in relaties, werk, scholing en andere sociale situaties.

Mensen die assertief zijn, komen op vuur hun eigen belangen, maar wel op een manier die respectvol is. Een assertief persoon straalt zelfvertrouwen uit en komt op voor zichzelf en deelt zijn eigen mening.

Vaak wordt gedacht dat een assertief persoon een ‘nee zegger’ is, maar dat is niet altijd het geval. Assertief zijn betekent dat je alles durft te zeggen wat je op je hart hebt.

Waarom sommige mensen niet assertief zijn

Waarom zijn sommige mensen assertief zijn en anderen niet? Vele factoren kunnen hieraan bijdragen.

Stress kan er voor zorgen dat je juist de confrontatie aangaat, maar op een te agressieve manier. Dit is het zogenaamde vechtgedrag. Door stress kan je ook neigen naar het zoveel mogelijk vermijden van situaties waarbij een conflict kan ontstaan met andere. Dit wordt vluchtgedrag genoemd.

Waarin mensen geloven kan ook een rol spelen bij het wel of niet assertief zijn. Als iemand er namelijk van overtuigd is dat je alleen aardig bent als je meegaat met de ideeën van andere, dan wordt het lastig om zelf assertief te zijn. Hetzelfde geldt ook voor als je denkt dat jouw mening er toch niet toe doet of dat je denkt dat het niet uitmaakt of je assertief bent of niet. Dit zijn overtuigingen die niet kloppen en je moet proberen te veranderen als je meer voor jezelf wilt opkomen.

Meer assertief zijn met 7 tips

1. Zorg voor een eigen mening

Dit is het eerste waar je aan zou moeten werken om meer assertief te kunnen zijn. Als je geen eigen mening hebt, dan wordt assertief zijn sowieso al erg lastig.

Wil je je mengen in een discussie? Zorg er dan voor dat je genoeg informatie hebt om je eigen mening te kunnen vormen.

2. Zeg vaker nee

Stel je krijgt de vraag of je iemand kan helpen met verhuizen, maar je hebt er totaal geen zin in. Je kan wel, maar je wilt niet, omdat je eigenlijk even rust wil hebben. Besef je dan, dat rust een prima reden is om ‘nee’ te zeggen tegen diegene.

Als je ergens nee tegen wilt zeggen en je bent niet verplicht om ja te zeggen, durf dan ook nee te zeggen. Anders ga je dingen doen tegen je zin in en daar wordt je alleen maar ongelukkig van.

Maak je niet te druk om wat anderen denken, want jezelf voorop stellen is belangrijker dan anderen voorop te stellen.

3. Blijf bij de feiten

Mensen reageren beter op objectieve feiten dan aan overdreven claims, met daarbij ook nog eens een overdreven houding.

Probeer altijd om beide kanten van een argument goed te overwegen om ervoor te zorgen dat je alle standpunten snapt en de zaken op een rijtje hebt. De doelstelling blijft altijd om de discussie objectief te houden.

4. Maak geen onnodige verontschuldigen

Het is belangrijk om je niet te verontschuldigen, voordat of nadat je met iemand hebt gesproken. Dit verzwakt je geloofwaardigheid en lijkt alsof je tijdens een discussie te hard of niet helemaal jezelf bent geweest.

5. Verwoord je gevoelens zo goed mogelijk

Bij assertiviteit is het belangrijk om zo concreet mogelijk duidelijk te maken wat je voelt en denkt. Draai er niet omheen, want dan kan je punt misschien wel eens helemaal verkeerd overkomen.

Heb je geen zin om op een uitnodiging in te gaan of heb je een probleem met de manier waarop een collega je behandelt? Probeer dan eerst zo goed mogelijk te verwoorden wat de reden is dat je liever wilt thuisblijven, of waarom je een probleem hebt met het gedrag van je collega. Dit valt niet te onderschatten: een emotie of een mening duidelijk verwoorden vergt soms heel wat nuances.

6. Laat schuldgevoel los

Als je assertief reageert kunnen er soms schuldgevoelens ontstaan. Je had je vriend of vriendin kunnen helpen verhuizen, maar nu moet ze elders gaan vragen om hulp. Hier heeft hij of zij wellicht ongemak van en dat geeft je een vervelend gevoel.

Stel dat je wel was ingegaan op het verzoek van je vriend of vriendin. Dan had je je ook rot gevoeld. Niet alleen dat je nu iets moest doen waar je eigenlijk geen zin in had, maar ook dat je een slappeling bent en geen ‘nee’ had durven zeggen. Dubbel rotgevoel dus!

Natuurlijk zal je niet in alle situaties ‘nee’ kunnen zeggen, omdat je schuldgevoel dan misschien wel heel groot wordt. Denk er dan aan hoe blij je die ander maakt met jou hulp. Toch is het belangrijk om grenzen te stellen, zodat mensen in jouw omgeving leren om niet over je heen te lopen.

Zorg voor een goede balans. Het meest belangrijke blijft dat jij de controle houdt en bij ‘nee’ je er geen schuldgevoel op nahoudt.

7. Blijf kalm

Als je niet gewend bent om voor jezelf op te komen, dan kan het zijn dat je zenuwachtig wordt. Hierdoor straal je natuurlijk niet het zelfvertrouwen uit wat je wel zou willen en is de kans groot dat er minder goed naar je wordt geluisterd.

Wat je ook zegt of doet, probeer in ieder geval kalm te blijven, want met zo’n lichaamstaal bereik je al de helft. Kalm blijven doe je door normaal te ademen, oogcontact te houden en je schouders en gezicht te ontspannen. Focus op het zien van de andere persoon als een vriend en zeker niet als een vijand, zodat de hele situatie rustig blijft.

Share: